Fritids

Fritids


Vårt Campuskoncept – En unik miljö skapar ett unikt fritids

I vår verksamhet strävar vi efter att bidra till elevernas livslånga lärande. Genom att bygga vidare på undervisningen väcker vi elevernas nyfikenhet och glädje även på eftermiddagarna. För oss är det naturligt att fritids och skola samarbetar och interagerar med varandra under hela dagen. Campus Manilla erbjuder fritids från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten består av tre delar: lillfritids för förskoleklasserna, fritids för elever i årskurs 1-3 och fritidsklubben för elever i årskurs 4-6.  Fritids arrangerar en mängd olika aktiviteter. Bland dessa märks kör, friidrott, fotboll, bakning, skapande, sagostund, systuga, läxklubb, Lego Education, engelska, yoga, innebandy och basket. Vissa av våra aktiviteter arrangeras i samarbete med externa aktörer och är avgiftsbelagda. Exempel på sådana aktiviteter är piano, gitarr, schack, gymnastik, Base 23 (dans), simning och tennis.

Fritids ambition och inriktning är att ta vara på och utmana elevernas kunskaper och färdigheter samt ge dem möjligheter att utveckla sina kreativa förmågor. I den fria leken uppmuntrar vi till ett flexibelt och roligt lekande och vi finns nära barnen för att stötta och stimulera dem i deras olika sysselsättningar.