Elevhälsa

Vi värdesätter god elevhälsa

Elevhälsoteam

Campus Manillas elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete.

Elevhälsoteamet träffas en en gång i veckan. I teamet finns biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Teamet har tillgång till skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

Kurator
Sofia Nilsson
sofia.nilsson@campusmanilla.se

Skolsköterska
Maria Celander
maria.celander@campusmanilla.se

Specialpedagog
Maud Söderquist
maud.soderquist@campusmanilla.se

Specialpedagog/Speciallärare
Isabel Soler
isabel.soler@campusmanilla.se

Speciallärare
Olivia Aranda
olivia.aranda@campusmanilla.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Niklasson
sara.niklasson@campusmanilla.se

När du behöver hjälp...

Nedan presenteras några sätt att få hjälp. Glöm inte att du alltid även få hjälp hos kurator eller skolsköterska – eller av din mentor.
  • Sjukvårdsrådgivning för såväl fysisk som psykisk ohälsa: ring 1177.
  • Nationella hjälplinjen: www.hjalplinjen.se eller ring 020-220060.
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för dig som inte har fyllt 18 år:  www.bup.se. För akut rådgivning kvällar, nätter och helger, ring 08-616 69 00.
  • Ungdomsmottagningen i din kommun tar emot ungdomar mellan 13 och 25 år. För Stockholms skolors ungdomsmottagning, ring 08-50832740. För ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se.
  • Stadsmissionen har bland annat en kostnadsfri mottagning för unga män: www.stadsmissionen.se.