Organisation

Organisation

Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Rektor på Campus Manilla är Robert Mellander.

Campus Manillas grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 28 elever i årskurs 4-9. Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 29 elever per program och årskurs. I grundskolans kärnämnen sker undervisningen i flerlärarsystem, vilket skapar möjligheter för undervisning i mindre grupper. Detta syftar, liksom all verksamhet på skolan, till att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Stiftelsen

Huvudman för Campus Manilla är stiftelsen Carpe Scientia (org.nr. 802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden. Dess styrelse består av Johan Nordenfalk – ordförande, Lisa Antman, Annika Hedås Falk, Claes de Faire, Richard Kiw, Johanna Hagström, Sofia Palmqvist och Ida Karlberg Gidlund. Styrelsen har en oberoende valberedning vars ordförande är Joanna Hummel.
Campus Manilla gymnasium