Organisation

Organisation

Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 30 elever per program och årskurs. Totalt går ca. 260 elever på gymnasiet. Campus Manilla grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 28 elever i årskurs 4-9. På Campus Manilla grundskola går ca. 520 elever.

Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Biträdande rektor för gymnasiet är Karl Meyer. Rektor på Campus Manilla grundskola och Campus Manilla gymnasium är Robert Mellander.

Stiftelsen

Huvudman för Campus Manilla är stiftelsen Carpe Scientia (org.nr. 802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden. Dess styrelse består av Johan Nordenfalk – ordförande, Lisa Antman, Annika Hedås Falk, Claes de Faire, Richard Kiw, Johanna Hagström, Sofia Palmqvist och Ida Karlberg Gidlund. Styrelsen har en oberoende valberedning vars ordförande är Jan Dinkelspiel.

Campus Manilla gymnasium