Organisation

Organisation

Campus Manilla gymnasium är treparallelligt med ca. 30 elever per program och årskurs. Totalt går ca. 260 elever på gymnasiet. Campus Manilla grundskola är tvåparallellig. Klasserna består av ca. 24 elever i årskurs F-3 och ca. 28 elever i årskurs 4-9. På Campus Manilla grundskola går ca. 520 elever.

Den pedagogiska verksamheten på Campus Manilla är indelad i fem arbetslag: F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet och fritids. Till detta kommer skolans elevhälsoteam samt administrativ personal. Biträdande rektor för gymnasiet är Karl Meyer. Rektor på Campus Manilla grundskola och Campus Manilla gymnasium är Robert Mellander.

Styrelsen

Huvudman för Campus Manilla är Campus Manilla Utbildning AB (org. nr 556883-4765) vars styrelse består av Ida Karlberg Gidlund – ordförande, Lisa Antman, Johanna Hagström, Richard Kiw, Sofia Palmqvist, Regina Sipos och Elias Wästberg. Vill ni kontakta styrelsen nås den på styrelsen@campusmanilla.se.

En oberoende valberedning föreslår styrelsen. Ordförande i valberedningen är Nils Styf.

Stiftelsen

Campus Manilla Utbildning AB är helägt av stiftelsen Carpe Scientia (org.nr.
802477-7933). Stiftelsen är icke-vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst
obunden.

Campus Manilla gymnasium