Klagomålshantering

Klagomåls-
hantering

  • Hem
  • Klagomålshantering

Klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8§ skollagen skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem framför jag mina klagomål till?

Ni har möjlighet att skicka in en klagomålsblankett till skolan direkt om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som ni är missnöjd med i ert barns utbildning. Vi rekommenderar att ni i första hand framför ert klagomål/åsikt till ert barns mentor på Campus Manilla. Om ni inte lyckas lösa problemet och ert missnöje kvarstår vänd er till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Ni kan framföra ert klagomål/åsikt antingen via följande blanketten eller som ett meddelande här på vår hemsida.

Den ifyllda blanketten skickas via e-post till rektor@campusmanilla.se eller med vanlig post till:

Rektor
Campus Manilla
Manillavägen 32–36
115 21 Stockholm

Ni kan även lämna in blanketten i brevlådan utanför receptionen.
Rektor kommer vidarebefordra klagomålet till berörd personal. Ärendet kommer att utredas, följas upp och dokumenteras.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall berörd personal nås av ärendet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för skolan att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Formulär för synpunkter samt klagomål