Föräldraförening

Campus Manillas Föräldraföreningar CMFF och CMGFF


Tillsammans i Campus Manillas föräldraföreningar CMFF (grundskolan) och CMGFF(gymnasiet) arbetar föräldrar och vårdnadshavare för att öka och främja glädje, gemenskap, trygghet och traditioner på̊ skolan, för elever såväl som för föräldrar och personal.  

Föreningarna arbetar i samarbete med skolans ledning och huvudman, stiftelsen Carpe Scientia, i linje med Campus Manillas värderingar.  

CMFF och CMGFF är icke vinstdrivande, ideella föreningar som är öppna för alla föräldrar och vårdnadshavare med barn på Campus Manilla.  

Syftet är att skapa glädje i tillvaron under våra barns skoltid och bidra till samhörighet, traditionsskapande och stolthet över skolan.  

Vår verksamhet är helt baserad på̊ frivilliga insatser, bidrag och engagemang. Insamlade medel går oavkortat till elever och personal genom flera aktiviteter och arrangemang.  

CMFF:s styrelse läsåret 2021/22 består av Katarina Agneskog, Erik Broberg, Per Gislén, Thérèse Gleisner Kristoffersen, Titti Johansson, Linda Milestad, Johanna Schmidt, Elisabeth Wachtmeister, Elinore Tham (ordf.) och Oren Ziv.

Ordförande i CMGFF 2020/21 är Anders Carlén. 

Vi hoppas att fler av er föräldrar vill engagera er, kanske som del av en arbetsgrupp, i något särskilt event eller som medlem i styrelsen. Även bidrag i form av donationer är varmt välkomna. Hör gärna av er till oss på cmff@ariam100.sg-host.com eller cmgff@ariam100.sg-host.com! Webshopen för skolkläder hittar ni på www.cmff.se . 

 

Tusen tack för ert engagemang! 

 

Följ oss på Instagram:  campusmanillacmff för att se bilder från evenemang samt barnens och ungdomarnas vardag.  

Medlemskap i CMFF uppgår till 750 kr och betalas läsårsvis per familj. Medlemskap i CMFF är frivilligt. Märk insättningen med barnets/barnens hela namn och klass. Bg: 5872-0038  Swish: 123 082 0274 

 

Vänliga hälsningar, 
CMFF och CMGFF