Elevhälsa

Vi värdesätter god elevhälsa

Elevhälsoteam

I gymnasiets elevhälsoteam ingår rektor, bitr. rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska
Eva Urban (tis, ons, tors)
skolskoterska.gymnasiet@campusmanilla.se

Kurator
Sofia Nilsson
sofia.nilsson@campusmanilla.se

Specialpedagog
Monia Enlund 
monia.enlund@campusmanilla.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Niklasson 
sara.niklasson@campusmanilla.se

Skolläkare och skolpsykolog bokas via skolsköterska och kurator.

Alla elever erbjuds ett individuellt hälsosamtal med skolsköterskan.

När du behöver hjälp...

Nedan presenteras några sätt att få hjälp. Glöm inte att du alltid även få hjälp hos kurator eller skolsköterska – eller av din mentor.
  • Sjukvårdsrådgivning för såväl fysisk som psykisk ohälsa: ring 1177.
  • Nationella hjälplinjen: www.hjalplinjen.se eller ring 020-220060.
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) för dig som inte har fyllt 18 år:  www.bup.se. För akut rådgivning kvällar, nätter och helger, ring 08-616 69 00.
  • Ungdomsmottagningen i din kommun tar emot ungdomar mellan 13 och 25 år. För Stockholms skolors ungdomsmottagning, ring 08-50832740. För ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se.
  • Stadsmissionen har bland annat en kostnadsfri mottagning för unga män: www.stadsmissionen.se.