Elevhälsan – grundskola

ELEVHÄLSAN


Campus Manillas elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete.

Elevhälsoteamet träffas en en gång i veckan. I teamet finns biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Teamet har tillgång till skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska
Maria Celander
maria.celander@ariam100.sg-host.com

Specialpedagog
Maud Söderquist
maud.soderquist@ariam100.sg-host.com

Speciallärare
Olivia Aranda
olivia.aranda@ariam100.sg-host.com

Skolkurator
Sofia Nilsson
sofia.nilsson@ariam100.sg-host.com

Studie- och yrkesvägledare
Sara Niklasson
sara.niklasson@ariam100.sg-host.com